ZADZWOŃ I ZAMÓW! (12) 262-95-19

ZADZWOŃ I ZAMÓW! (12) 262-95-19

Kategorie

  • zabawki dla dzieci
  • samochody na akumulator
  • zabawki dla dzieci

Regulamin

Regulamin sprzedaży internetowej Hurtowni Zabawek Tomex www.tomexzabawki.pl

1. Postanowienia ogólne

a) Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez Hurtownie Zabawek Tomex. Wojtoń Tomasz wpis do ewidencji numer 2615/2001, NIP 683-122-99-84, REGON 357247787 z siedzibą 30-710 Kraków ul. Krzywda 14

b) Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej HURTOWNIA ZABAWEK TOMEX.

c) Kupującym może być każda jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną (tylko KLIENCI HURTOWI), posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

d) Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej Klientem) w sklepie internetowym www.tomexzabawki.pl jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.

e) Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

2. Dane Klienta oraz polityka prywatności

a) uzupełnienie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru. HURTOWNIA ZABAWEK TOMEX nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.

b) Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).

3. Zakupy

a) Zamówienie w Sklepie internetowym składa się za pomocą formularza dostępnego na witrynie www.tomexzabawki.pl

b) Możliwość składania zamówień on-line mają tylko Klienci hurtowi. Nie prowadzimy sprzedaży detalicznej on-line.
Klientów indywidualnych zapraszamy na zakupy do siedziby naszej firmy.

c) Dodanie produktu do „koszyka”, oraz naciśnięcie przycisku „do kasy” oznacza złożenie zamówienia (oferty kupna).

d) Umowę uważa się za zawartą, jeśli w ciągu 24 godzin
roboczych od złożenia zamówienia, pracownik naszej firmy potwierdzi dostępność produktu do  sprzedaży, a tym samym poinformuje o przyjęciu zamówienia do realizacji.

4. Ceny

a) Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu internetowego są podawane w polskich złotych (PLN).

b) Podane ceny nie zawierają kosztu dostawy.

5. Dostawa

a) Dostawa realizowana jest na obszarze Polski i zależnie od wielkości zamówienia następuje za pomocą transportu własnego lub firmy kurierskiej, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

b) HURTOWNIA ZABAWEK TOMEX nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajk itd.)

c) Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki.

6. Prawa autorskie

a)Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się na stronie www.tomexzabawki.pl są wlasnością HURTOWNI ZABAWEK TOMEX i są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody.

b)Wszystkie znaki towarowe i nazwy zostały wykorzystane wyłącznie w celach prezentacji produktów i są własnością producentów.

7. Niedozwolone udostępnianie konta

Konto stanowi własność Firmy, która dokonała rejestracji na swoje dane, i jest niezbywalne. W związku z tym niedozwolone jest udostępnianie swojego konta innym osobom oraz korzystanie z kont innych Użytkowników.

Zakaz dotyczy:

a) przekazania konta innej osobie,
b) współdzielenia konta,
c) chwilowego użyczenia.

Naruszenie powyższych zasad może prowadzić do zawieszenia lub usunięcia konta.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie działania podejmowane za pośrednictwem jego konta, dlatego powinien zachować w tajemnicy hasło dostępowe. Jeśli świadomie lub wskutek niedostatecznej ostrożności pozwoli on innej osobie uzyskać dostęp do swojego konta, osoba ta może swoimi działaniami naruszyć prawo lub Regulamin. Konsekwencje takiej sytuacji ponosi właściciel konta.

8. Zakończenie

a) W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Jak składać zamówienia

Poniższe wskazówki pomogą Państwu w składaniu zamówień:

  1. Proszę wybrać interesujący produkt w panelu "Oferta" lub za pomocą wyszukiwarki.

  2. Następnie proszę wprowadzić żądaną ilość i kliknąć „Dodaj do koszyka”.

  3. Zawsze można obejrzeć zawartość swojego koszyka. Można wtedy wyjąć niechciane produkty z koszyka lub zmienić ich ilość.

  4. W celu zakończenia zakupów należy wybrać opcję "Do kasy", nastepnie należy sprawdzić poprawność danych do faktury oraz wybrać sposób płatności. Jeżeli mają Państwo jakieś uwagi odnośnie zamówienia (np. termin dostawy) można je wpisać w polu "Dodaj komentarz do zamówienia" a następnie kliknąć "kontynuuj".

Potwierdzenie zamówienia

Aby uniknąć nieporozumień każdorazowo wysyłamy potwierdzenie do Klienta o przyjęciu jego zamówienia.

Zamówienia można składać również telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00 pod numerami telefonów:

(12) 262-95-19

lub za pośrednictwem faxu (12) 262-95-19

Mogą Państwo również zamówić wizytę naszego przedstawiciela handlowego.

U nas zapłacisz wygodnie błyskawicznymi płatnościami on-line

 

System sklepu Internetowego Nestore.pl